Nous Afscheidsbegeleiding

 

  • Dienstverlening aan uitvaartondernemers

  • Freelance afscheidsbegeleiding

Annet Peetoom

Tel: 0620 500 256

Reacties

De enorme inzet van Annet Peetoom: een geweldig mens

dat alles in het werk heeft gesteld om er samen met ons iets

moois van te maken.

Wij vinden Mevr. A.Peetoom een ware vakvrouw in haar begeleiding.

-/-

“Met uw zorgen van warmte, oprechtheid en kalmte heeft u ons de dag door geholpen. Het was ons een voorrecht om juist ú als uitvaartleidster te mogen ontmoeten.”

Met dankbaarheid denk ik terug

aan hoe je die morgen als een zus

of goede vriendin hielp de juiste

keuzes te maken. En later, 1 dec.,

hoe je onopvallend maar alert

ook de begrafenisplechtigheid

op rolletjes liet lopen.

De wijze waarop zij vanaf haar inscha-

keling tot en met de begrafenis op 11 maart

begripvol, initiatiefrijk, charmant, ‘gewoon

goed’ leiding gaf aan alles, was voor mij

– als executeur testamentair – en vele

anderen een weldaad.

Ik hoop dat zij in lengte van jaren deze

echtheid weet te bewaren!

de liefe dame die alles regelde

Met dankbaarheid denk ik terug

aan hoe je die morgen als een zus

of goede vriendin hielp de juiste

keuzes te maken. En later, 1 dec.,

hoe je onopvallend maar alert

ook de begrafenisplechtigheid

op rolletjes liet lopen.

  “Het betrekken van de kinderen bij het gebeuren. Uitvaartleidster Annet Peetoom een 10+.”

Het is moeilijk te schatten wanneer mijn tijd

gekomen is om haar “te volgen” maar hopelijk

bent U dan degene die ook mijn uitvaart

zal mogen begeleiden. Dat vertrouw ik U

volkomen toe. Met de meeste hoogachting, 

De ongelooflijk fijne manier waarop Annet Peetoom de zaken bij mij

thuis, maar ook tijdens de uitvaart regelde. Zij deed dit correct, maar ook

met hart en ziel en dat was voelbaar. Zij was een enorme

steun. Mijn dank hiervoor is niet in woorden uit te drukken.

Annet, je hebt alles wat bij dit beroep

behoort t.w. mensenkennis, ondersteunend

maar ook menselijke zakelijkheid. 

 “Aandacht voor ogenschijnlijke details die later echt belangrijk blijken te zijn.”

 

Annet Peetoom        Westerstraat 105”’      1015 LX Amsterdam